3 تغییر رایگان

کلیه طرح ها بعد از تایید و تحویل به مشتری امکان 3 تغییر بصورت رایگان را دارا میباشند. لازم به ذکر است این امکان برای مدتی محدود نمیباشد و در هرزمان که مایل باشید انجام خواهد شد.

تحویل 24 ساعته

کلیه سفارشات در کمتر از چند ساعت آماده شده بیشترین زمانی که تا طراحی طول خواهد کشید 24 ساعت بوده و کلیه طرح ها در کمتر از 24 ساعت بطور کامل آماده و تحویل داده خواهد شد

بخشهای سایت

طراحی لوگو حرفه ای طراحی بنر تبلیغاتی

دوستان